فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
266 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
263 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
307 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
294 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
284 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
280 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
258 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
251 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
252 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
263 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
248 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
258 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
256 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
285 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
306 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
267 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *