فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
321 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
317 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
357 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
350 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
349 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
323 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
311 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
308 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
301 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
318 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
306 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
315 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
309 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
339 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
362 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
327 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *