فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
360 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
359 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
398 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
390 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
398 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
363 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
356 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
353 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
346 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
363 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
355 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
363 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
348 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
379 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
400 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
374 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *