فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
129 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
126 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
174 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
150 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
127 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
132 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
122 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
122 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
122 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
116 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
113 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
123 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
127 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
156 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
167 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
132 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *