فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
163 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
158 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
208 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
187 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
162 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
169 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
154 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
152 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
152 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
149 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
146 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
155 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
155 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
184 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
198 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
158 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *