فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
295 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
293 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
335 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
323 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
318 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
306 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
287 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
281 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
279 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
293 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
277 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
288 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
282 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
313 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
334 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
299 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *