فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
145 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
142 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
192 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
168 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
144 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
149 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
136 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
136 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
137 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
130 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
128 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
137 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
140 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
171 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
180 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
145 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *