فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
224 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
220 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
262 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
253 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
231 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
226 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
211 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
207 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
214 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
203 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
204 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
214 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
210 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
244 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
266 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
219 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *