فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
105 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
102 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
150 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
127 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
99 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
106 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
96 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
98 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
97 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
96 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
95 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
100 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
106 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
135 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
144 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
112 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *