فهرست تصاویر

در مجموع 16 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2016-01-13
16-Magnus Carlsen
92 بازدید جلد
آپلود شده در 2016-01-13
15-Viswanathan Anand
86 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
14-Vladimir Kramnik
137 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
13-Garry Kasparov
113 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
12-Anatoly Karpov
84 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
11-Bobby Fischer
91 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
10-Boris Spassky
81 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
9-Tigran Petrosian
83 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
8-Mikhail Tal
79 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
7-Vasily Smyslov
80 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
6-Mikhail Botvinnik
78 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
5-Max Euwe
86 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
4-Alexander Alekhine
90 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
3-José Raúl Capablanca
123 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
2-Emanuel Lasker
129 بازدید
آپلود شده در 2016-01-13
1-Wilhelm Steinitz
98 بازدید
1 (1 صفحه)

تمامی دیدگاه های آلبوم

در مجموع 0 دیدگاه

رایانامه
نویسنده *
محتوای دیدگاه *